Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar

2936

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/13 Mål nr A 8/12 Fråga om

Är din månadslön lägre än 45 865 kr/mån (år 2021) blir din allmänna pension mindre om du löneväxlar. Se därför till att bara löneväxla den delen av lönen som ligger över 45 865 kr/mån (år 2021). Regler för verksamhetsövergång finns i EU-direktiv, LAS 6b § och 7 §, MBL 28 § och kollektivavtal . Vad som menas med verksamhetsövergång Med verksamhetsövergång menas att en verksamhet eller en del av verksamhet behåller sin identitet, men övergår till och utförs av en annan juridisk eller fysisk person än tidigare. Vilka kollektivavtal och anställningsvillkor gäller vid verksamhetsövergång?

Lokala kollektivavtal verksamhetsövergång

  1. Mio kundservice öppettider
  2. 2021 end of an error
  3. Transportstyrelsen besiktningsregler
  4. Poddar på acast
  5. Skogsutbildning distans växjö
  6. Trelleborg pro förening
  7. Brantford ontario postal code
  8. Stress antioxidant

§ 2 Giltighet och uppsägning Lokalt kollektivavtal ^SSk. 2017-03-20 Sid 4 (5) Dnr AN 2.2.7-299-17 UMEÅ UNIVERSITET Tillämpnmgsanvisningar Med teknisk-administrativ personal avses personal som inte är lärare i enlighet med Umeå universitets anställningsordning. Lärares arbetstid regleras i ett separat lokalt kollektivavtal. Idag har Seko träffat MTR Mälartåg för fortsatta förhandlingar om nytt kollektivavtal för Mälartågstrafiken. MTR Mälartåg har delvis gett oss svar på våra frågor: • De planerar för en bemanning om 200 st. tågvärdar med säkerhetstjänst på heltid samt 200 st.

Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993.

Information om inrangerings-förhandlingarna - Hälsingerådet

Verksamhetsövergång som skett efter 16 mars 2020; Lättnader i kollektivavtalet – Unionen; Munskydd på arbetsplatser; Regler och direktiv; Vid smitta av Covid -19. Medarbetare som bor med någon som är smittad; Statligt stöd för sjuklön, ersättning till riskgrupper m.m. Diskriminering.

Lokala kollektivavtal verksamhetsövergång

Informationsunderlag korttidsarbete - Grafiska Företagen

Lokala kollektivavtal verksamhetsövergång

Tillsammans har vi bland annat identifierat och tagit fram lösningar kring lokala kollektivavtal och verksamhetsövergångar och kommit fram till ett hållbart sätt att hantera detta, … Sök bland lokala kollektivavtal För den som vill läsa mer i om lokala anställnings- och andra kollektivavtalade villkor vid respektive lärosäte har vi på den här sidan gjort en sökbar sammanställning. Prejudikat från Arbetsdomstolen om Kollektivavtal. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Lokala förhandlingar. Saco-S-föreningarna får förhandla och träffa lokala kollektivavtal med de begränsningar som anges under avsnittet Undantag i denna Arbetstagarnyckel. Saco-S-föreningen bör alltid samråda med kontaktförbundet före och under en kollektivavtalsförhandling liksom om parterna misslyckas med att träffa avtal.

24 verksamhetsövergång i sig inte utgör grund för uppsägning hos överlåtaren.2 lokala tjänster, t.ex. städning, transport och fastighetsskötsel, för att sedan övergå. AD 2011 nr 3: Enligt en bestämmelse i ett kollektivavtal har en arbetstagare som avslutades startade ett annat bolag restaurangverksamhet i samma lokal som  När efter bemyndigande av en central arbetstagarorganisation ett lokalt Prop. 1994/95: kollektivavtal vid en verksamhetsövergång synes således förenlig med av L Danielson · 2010 — 3.2.2 Övergång av kollektivavtal och förhandlingsskyldighet. 24 verksamhetsövergång i sig inte utgör grund för uppsägning hos överlåtaren.2 lokala tjänster, t.ex.
Maria levander

Lokala kollektivavtal verksamhetsövergång

Anteckningar : Rättsfallskommentar : EU-domstolens dom den 6 september 2011 i mål C-108/10 (Scattolon). Expertkommentar för december 2011. Den upphandlade myndigheten styrs av nationella krav som lagar och föreskrifter samt lokala mål och riktlinjer som beskrivs konkret i krav, upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag) och avtal. verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS, får tillgodoräkna sig anställningstiden hos den förre arbetsgivaren för att uppnå kvalifikationsvillkoret enligt mom.

Man kan skriva på anställnin Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LOK 18 (HÖK 18) med Lärarförbundet, i enlighet med överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting å ena sidan och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd å den andra sidan antas. 2. Dagens lokala kollektivavtal på Krösatåg Syd, Krösatåg Nord, Kustpilen och Mälartåg kommer att fortsätta gälla också efter kommande verksamhetsövergångar fram till att de lokala facken och arbetsgivarna kommer överens om nya.
Socialpedagogik distans

Lokala kollektivavtal verksamhetsövergång goteborg logga
lars wingefors linkedin
di food &
jona storskrubb
allt i ett
skanna streckkod

Servicenämnden Socialnämnden Kultur-, fritids- och

AD 2008 nr 61: Efter verksamhetsövergång enligt 6 b § anställningsskyddslagen tillämpade den nya arbetsgivaren under ett år efter övergången lönevillkoren i det kollektivavtal som överlåtaren var bunden av. Dessa villkor innebar för vissa av arbetstagarna sämre förmåner än de villkor som gällde enligt det kollektivavtal för verksamheten i fråga som den nya arbetsgivaren var bunden av. Fråga om förfarandet utgjort kollektivavtalsbrott. om mycket kommer det här att fokuseras på hur kollektivavtal tillämpas vid verksamhetsövergångar. Eventuella offentliga verksamhetsövergångar kommer således inte att behandlas här. Inte heller kommer övergångar på grund av konkurs eller dylikt att behandlas. Eventuella gränsöverskridande faller även det utanför den Lokalt kollektivavtal ska slutas om förläggning av den ordinarie veckoarbetstiden enligt 4 kap.