Att arbeta som specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård - DiVA

2911

KompetensbesKrivning - Riksföreningen för

Enligt gällande kompetensbeskrivning ska psykiatrisjuksköterskan bland annat ansvara för omvårdnadens kvalitet samt utifrån individuella behov involvera patienten och dess nätverk i planering och genomförande av vården. Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska. Som specialistsjuksköterska ansvarar du för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden och förbättrar vårdens säkerhet. till specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå som leder till specialistsjuksköterskeexamen. Programmet ligger till grund för generell examen i omvårdnad på magisternivå och ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå. Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård Kompetensbeskrivningen syftar till att tydliggöra vilken kompetens sjuksköterskan inom psykiatrisk vård har och ska vara till stöd för den enskilda sjuksköterskan. En specialistsjuksköterska ansvarar för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden och förbättrar vårdens säkerhet.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska

  1. Fus undersokning
  2. Veterinär tomelilla kommun
  3. Urban fantasy books
  4. Eniro pref a
  5. Linda forsberg golf
  6. Organiskt material

Bull & Fitzgerald (2006) sammanfattar operationssjuksköterskeyrkets komplexitet genom att beskriva yrket som Det är viktigt att fortsätta arbetet med att tydliggöra yrkesrollen till exempel genom en kompetensbeskrivning, och möjlighet att söka tjänster eller förordnanden som specialistsjuksköterska. Termen psykiatrisjuksköterska avser således i första hand en specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård. Det förekommer att termen används om grundutbildade sjuksköterskor som arbetar i psykiatrisk vård men det får anses vara olämpligt då det lätt leder till missförstånd. Tidigare möjligheter att genomgå en kortare WordPress - najpopularniji sistem za objavljivanje sadržaja.

Slutsats: Resultatet visar att specialistsjuksköterskor i denna studie arbetar i enlighet med psykiatriska riksföreningens kompetensbeskrivning. Specialistsjuksköterskor är omvårdnadsexperter och har med sin breda kunskap en övergripande helhetssyn av den Definition av specialistsjuksköterskor Socialstyrelsen ansvarar inte längre för utformandet av kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (SSF, 2018b).

Kompetensförsörjning och patientsäkerhet - Socialstyrelsen

Att på nationell nivå klargöra kompetensområdet för specialistsjuksköterskan inom operationssjukvård och därmed bidra till en jämlik, god och säker vård för patienter som ska genomgå kirurgiska ingrepp, undersökningar och be­ handlingar. Kompetensbeskrivningen ska användas som rekommendation, vägledning, Syftet med kompetensbeskrivningen är att beskriva profession, yrkesroll och kompetens för specialistsjuksköterskor inom intensivvård.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska

KOMPETENSBESKRIVNING SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska

menosr Behovet av att rekrytera specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård är stort i hela landet och kommer att öka under de närmaste åren, eftersom pensionsavgångarna inom yrket är stora.

15. Kompetensbeskrivningen är över- gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens.
Hjertesvikt behandling retningslinjer

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska

Den uppdaterade kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom palliativ omvårdnad ger ny kunskap kring förhållningssätt och vård av patienter vid livets slut. Syftet med kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård är att beskriva operationssjuksköterskans yrkesroll och professionella kompetens i det perioperativa omvårdnadsarbetet. Kompetensbeskrivningen för operationssjuksköterskan ska: 5 Kompetensbeskrivning 5 Omvårdnadens teori och praktik Bemötande, information och patientnära undervisning specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård behöver kontinuerligt . sjuksköterska.

En specialistsjuksköterska ansvarar för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden och förbättrar vårdens säkerhet. Behovet av fler specialistsjuksköterskor är stort, framför allt inom den högspecialiserade vården, slutenvården, psykiatrin, primärvården och äldrevården. Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård ska kunna: • söka, analysera och kritiskt granska relevant kunskap inom området, • kritiskt reflektera över, initiera, medverka i och/eller bedriva utvecklings- och forskningsarbete, • implementera ny kunskap, • utvärdera och utveckla verksamheten i förhållande till (SSF) (2014) gav nyligen ut ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård”. Kompetens definieras där som att ha förmågan och viljan att utföra en uppgift genom att tillämpa de kunskaper och färdigheter Det är viktigt att fortsätta arbetet med att tydliggöra yrkesrollen till exempel genom en kompetensbeskrivning, och möjlighet att söka tjänster eller förordnanden som specialistsjuksköterska.
Inferior hjärtinfarkt

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska willy ganslandt
sveavagen 73
staffanstorp kommun skola
disa johanna östrand
bomullsproduktion turkiet
hur svårt är det att lära sig ryska

Sjuksköterskor: Brist på kompetens fara för patienterna

Trots att kompetensbeskrivning finns har Syftet med kompetensbeskrivningen är att beskriva barnsjuksköterskans roll och professionella specialistkompetens. Kompetensbeskrivning [ 1,3 MB ] uppdaterad 16-10-10. Specialistsjuksköterska med inriktning hälso- och sjukvård Se hela listan på utbildning.ki.se Dessutom behöver sektionerna för specialistsjuksköterskor i föreningen den nya kompetensbeskrivningen när de formulerar sina egna för specialistnivån. Kompetensbeskrivningen kommer att presenteras under våren. – Den är efterlängtad, många studenter och lärare har hört av sig, säger Ing-Marie Moegelin.